Skip to content

My Little Iran, Shiraz

Always seeing and discovering things has been very appealing to me, and maybe that’s why I was more drawn to the street. The street has been a way for me to understand my surroundings better. Cities are formed by people and their traces can be found in all parts of the city whether they are present or not. This collection depicts people’s existence and absence in a geographical region called Shiraz.
Shiraz is a southern city and one of the largest cities in Iran, which is known for its gardens and places of interest. But this city, apart from its history, can be explored. Contemporary Shiraz should not be recognized merely by its sights and needs to explore other characteristics of the urban community. The lack of such photo books related to the present-time Shiraz and its inhabitants made me present the collection ahead and share it with you from my point of view. All photos in this collection took in Shiraz between from2014-2020.

یبلی

همیشه دیدن و کشف کردن چیزی را درمن زنده می کند. و شاید بخاطر همین بیشتر به سمت خیابان کشیده شدم. خیابان برای من مسیری برای فهمیدن بهتر محیط پیرامونم بوده است. شهر ها ساخته آدم ها هستند ودر تمام نقاط شهر اثر آن ها قابل رویت است . چه حضور فیزیکی داشته باشند و چه نه ، رد پای آدمی را در تار و پود شهر ، می توان نظاره کرد. مجموعه پیش رو ، همه بودن ها و نبودن ها ی مردم را در یک محدوده جغرافیایی ، به نام شیراز نشان می دهد.شیراز،شهرجنوبی و یکی از بزرگترین شهرهای ایران است که آن  را بیشتر به باغ ها و مکان ها ی دیدنیش می شناسند. اما علاوه بر این ، شهر شیراز جدا از تاریخچه اش ، قابل واکاوی است .شیراز معاصر ، را دیگر نمی توان از مکان های دیدنیش بازشناخت و نیاز بیشتری به بررسی ساکنان امروزی آن دارد.کمبود چنین کتاب های عکسی مرتبط با روزگار کنونی شهر و مردمان شیراز ، من را بر آن داشت ، تا از زاویه دید خویش ، مجموعه پیش رو را ارایه دهم و با شما به اشتراک بگذارم.تمامی عکس های این مجموعه در شیراز و حدفاصل 1394-1400 گرفته شده است

مجيد بازايي براي تهيه اين کتاب با چندين عکاس شناخته شده مکاتبه داشته و نظرات آن ها را جويا شده است، که بخشي از نظرات در ابتداي کتاب آمد است. از جمله نظر مايکل مکيل ويني (برنده لنزکالچر 2021 در بخش مجموعه عکس)، ريچارد بِيکر (برنده ورلد پرس 1994) و چندين عکاس ديگر.مايکل مک ويني در ارتباط باکتاب “ایران کوچک من، شیراز گفته است:

از تو ممنونم که اين تصاوير را از شهر زيبايت شيراز نشانم دادي. گشت و گذار هدفمندت،  حس و حال واقعي شهري که در آن عکاسي مي کني را به من منتقل کرد. پر واضح است در باب چينش و ويرايش عکس هايت تـامل کرده ای واين تلاش، راه را براي بيننده هموار کرده. با قرار دادن چهره یِ شَهرت در مرکز اين مجموعه، درکِ بهتري را از بافت آن شهر براي مخاطب فراهم کرده ای

وبسایت آمازون (با طراحی جلد جدید)

این کتاب در کتابفروشی های شیراز ، همچون کتاب فروشی آبی، شیرازه، ارمغان هنر ، آبگون و گالری آبان دردسترس علاقه مندان است. در این کتابفروشی ها ، ارسال کتاب به سراسر نقاط کشور نیز،امکان پذیر است

کتابفروشی آبی

کتابفروشی شیرازه

کتابفروشی آبگون-شیراز

بانک تالیفات کتاب عکس ایران